Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αγγλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3426
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γαλλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3427
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Δημόσιες σχέσεις
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3434
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εξυπηρέτηση πελατών - Τεχνικές πωλήσεων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3432
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3435
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3431
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3431
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τουριστική γεωγραφία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3416
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τουριστικός συνοδός
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ψυχαγωγία (animation)
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 992
Κωδικός μαθήματος: 3433