Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αγγλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2106
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γαλλικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2107
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διακοσμητική παρασκευασμάτων
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2108
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2109
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεμαχισμός κρεάτων II
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2110
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τέχνη μαγειρικής IV
Είδος: Ε
Ώρες: 7
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2111
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (chef)
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τέχνη μαγειρικής IV
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 366
Κωδικός μαθήματος: 2111