Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτικές ασκήσεις κομμωτικής
Είδος: Ε
Ώρες: 12
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2578
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2579
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία ηλεκτρισμού - Μηχανήματα κομμωτηρίου
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2580
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Σχέδιο ειδικότητας
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2581
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κομμωτικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2582
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός κομμωτικής τέχνης
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία υλικών
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 384
Κωδικός μαθήματος: 2583