Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βάσεις δεδομένων I
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 68
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βάσεις δεδομένων I
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 68
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γλώσσα προγραμματισμού II (C)
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 69
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Γλώσσα προγραμματισμού II (C)
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 69
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 70
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 70
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (Photoshop)
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 71
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 304
Κωδικός μαθήματος: 72