Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 236
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 236
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 237
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Προστασία περιβάλλοντος
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 238
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών
Είδος: Θ
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 239
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κατασκευών
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 240
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία κατασκευών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 310
Κωδικός μαθήματος: 240