Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 284
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Είδος: Θ
Ώρες: 5
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 284
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ενεργειακή οικονομία
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 285
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτρική κίνηση
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 286
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτρική κίνηση
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 286
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 287
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πράσινη εγκατάσταση
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 312
Κωδικός μαθήματος: 288