Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διαθεματική εργασία
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 301
Κωδικός μαθήματος: 20
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση
Είδος: Ε
Ώρες: 18
Κωδικός ειδικότητας: 301
Κωδικός μαθήματος: 21