Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αθλητιατρική
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3817
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αθλητική παιδαγωγική
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3818
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βιομηχανική των αθλητικών κινήσεων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3820
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργοφυσιολογία
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3819
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργοφυσιολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3819
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3821
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3822
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φυσικοθεραπεία
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3832
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Προπονητής ποδοσφαίρου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φυσικοθεραπεία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 514
Κωδικός μαθήματος: 3832