Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Διακοσμητικό σχέδιο
Είδος: Ε
Ώρες: 8
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1334
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Δομικό-κατασκευαστικό σχέδιο
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1335
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ιστορία τέχνης-αρχιτεκτονικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1336
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1337
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνολογία υλικών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 342
Κωδικός μαθήματος: 1338