Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εναλλακτικές και νέες τεχνολογίες οχημάτων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2679
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μηχανική & τεχνική οχημάτων
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2680
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μηχανική & τεχνική οχημάτων
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2680
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2681
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2682
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνική διδασκαλίας
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2683
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνική διδασκαλίας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2683
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνική οδήγησης
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 387
Κωδικός μαθήματος: 2684