Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1902
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1903
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1903
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1904
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1904
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Περιοδικός Τύπος
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1905
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1906
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ρεπορτάζ - Ειδικά θέματα
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 359
Κωδικός μαθήματος: 1907