Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Άσκηση: ασφάλεια & εφαρμογή III
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2193
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Άσκηση: ασφάλεια & εφαρμογή III
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2193
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βοηθήματα βάδισης, κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2194
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βοηθήματα βάδισης, κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2194
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργομετρία
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2195
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εργομετρία
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2195
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Νοσηλευτική
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2196
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργάνωση και διοίκηση εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2197
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 367
Κωδικός μαθήματος: 2198