Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Marketing φαρμάκων και καλλυντικών
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2217
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2218
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2219
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Κοσμετολογία II
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2220
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση σε φαρμακείο
Είδος: Ε
Ώρες: 6
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2221
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Φαρμακευτική τεχνολογία II
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2222