Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αναλυτική Χημεία II
Είδος: Ε
Ώρες: 6
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2205
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αναλυτική Χημεία II
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2205
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Βιοχημεία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2206
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μικροβιολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2207
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Οργανική Χημεία
Είδος: Θ
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2208
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
Είδος: Ε
Ώρες: 3
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2209
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός φαρμακείου
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Χημική τεχνολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 368
Κωδικός μαθήματος: 2210