Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εξελικτική ψυχολογία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4933
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μουσικοκινητική αγωγή
Είδος: Ε
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4934
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Μουσικοκινητική αγωγή
Είδος: Θ
Ώρες: 1
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4934
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιδαγωγική - Νηπιαγωγική
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4935
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιδική λογοτεχνία
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4936
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση
Είδος: Ε
Ώρες: 4
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4937
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4938
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία βρεφοκομίας
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4939
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Στοιχεία παιδιατρικής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4940
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο: Β
Τμήμα: 1
Μάθημα: Τεχνικά
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 1042
Κωδικός μαθήματος: 4941