Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2409
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Νοσηλευτική (πρακτική στο Νοσοκομείο) I
Είδος: Ε
Ώρες: 16
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2410
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Ορθοπεδική
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 376
Κωδικός μαθήματος: 2411