Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Εικαστικά
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2385
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Κουκλοθέατρο - Θέατρο σκιών
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2386
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2387
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιδιά με νοητική υστέρηση
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2388
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιδιά με σωματικές αναπηρίες και δυσκολίες προσαρμογής
Είδος: Θ
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2389
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Παιχνίδι - Θεατρικό παιχνίδι
Είδος: Ε
Ώρες: 2
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2390
Εξάμηνο κατάρτισης: 2024Α
Ειδικότητα: Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
Εξάμηνο: Δ
Τμήμα: 1
Μάθημα: Πρακτική άσκηση
Είδος: Ε
Ώρες: 8
Κωδικός ειδικότητας: 375
Κωδικός μαθήματος: 2391